Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:43:00
Teplota [°C]:-0.3
Vlhkost [%]:85.5
Tlak [hPa]:996.6
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:42:55
Stav:100 %
Dnes je 25.02.2024
Liliana

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 17.12.2020 (č. 15/2020)

Vyvěšeno: 29.12.20 (22:43) -- 14.01.21          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 27.8.2020 (č. 13/2020):

Usnesení č. 20/15/1 -  ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 17.12.2020 zapisovatelkou ***** a ověřovateli zápisu ***** a *****.
Usnesení č. 20/15/2 -  ZO  schvaluje program veřejného zasedání č. 15/2020.
Usnesení č. 20/15/3 -  ZO  schvaluje zápis a usnesení z veřejného zasedání č. 14/2020 ze dne 1.10.2020.
Usnesení č. 20/15/4 -  ZO  schvaluje poskytnutí daru pro Hospic Sv. Jiří ve výši 5000 Kč.
Usnesení č. 20/15/5 -  ZO schvaluje finanční podporu pro Středisko sociálních služeb Víteček, Černošín ve výši 5000 Kč.
Usnesení č. 20/15/6 -  ZO  schvaluje dohodu o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se směnou pozemků s LČR, a zároveň schvaluje také navrženého znalce Ing. Pavla Scheuera, Hory 111, 360 01 Karlovy Vary.
Usnesení č. 20/15/7 -  ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1290/49 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměře cca 237 m2.
Usnesení č. 20/15/8 -  ZO  schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměře 622, 363 a 108 m2 postupně za p.p.č. 1326/11, 1326/12 a 1326/13 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/15/9 -  ZO  schvaluje záměr prodeje p.p.č.  1649/8, 1649/9 a 1649/11 v k.ú. Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 20/15/10 -  ZO  odkládá rozhodnutí o nabídce ke koupi nemovitosti na LV 119 v k.ú. Dlouhý Újezd a zároveň schvaluje uspořádání ankety ke zjištění názoru občanů na tuto nabídku.
Usnesení č. 20/15/11 -  ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 1340/1 v k.u. Dlouhý Újezd o výměře 100 m2 (za hasičskou zbrojnicí) za účelem údržby a parkování **** na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc s nájemným 2208 Kč/rok.
Usnesení č. 20/15/12 -  ZO schvaluje pronájem p.p.č. 1337/8 v k.ú. Dlouhý Újezd o výměře 19 m2 za účelem údržby a chovu drůbeže ***** na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc a nájemným 420 Kč/rok.
Usnesení č. 20/15/13 -  ZO  schvaluje  kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021, vodné ve výši 19 Kč/m3 s DPH a stočné ve výši 6 Kč/m3 s DPH.
Usnesení č. 20/15/14 -  ZO schvaluje OZV č. 1/2020 o poplatku za komunální odpad.
Usnesení č. 20/15/15 -  ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení; příjmy ve výši 6.670.000,- Kč, výdaje ve výši 11.470.000,-Kč, financování ve výši 4.800.000,-Kč. Rozpočet schvaluje jako schodkový. Schodek bude financován z úspor minulých let.
Usnesení č. 20/15/16 -  ZO dále stanovuje, že starosta obce může za období mezi zasedáními zastupitelstva obce
schválit rozpočtová opatření max. do výše 700 000 Kč příjmů a max. do výše 700 000 Kč výdajů. Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny.
Usnesení č. 20/15/17 -  ZO schvaluje střednědobý výhled na léta 2022-2023 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 20/15/18 -  ZO   pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na rok 2020; rozpočtová opatření je možné učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve sjednaných závazků  nebo z obecně závazných právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce   a obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce  na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2021.
Usnesení č. 20/15/19 -  ZO  schvaluje plán inventarizace s přílohami.
 

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8176x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:52 07.02.