Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska (Aktuálně vyvěšeno) > Podrobnosti záznamu

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd č. 18/2021

Vyvěšeno: 22.06.21 (10:20) -- 29.06.21          

Místo konání: sál kulturního domu

Doba konání:  úterý 29.6.2021 od 18 hodin

Navržený program:

 • závěrečný účet obce za rok 2020
 • účetní závěrka za rok 2020
 • DT Vodohospodářská infrastruktura 2021 - Modernizace vodojemu 1. část
 • DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 - Modernizace vodojemu 2. část
 • projekt Modernizace vodojemu a rekonstrukce akumulačních nádrží
 • DT Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH
 • DT PSOV PK 2021 - Rekonstrukce otopné soustavy obchodu
 • DT Program rozvoje venkova - Rozšíření občanské vybavenosti Dlouhý Újezd
 • vytyčovací zařízení pro správu VaK
 • rozpočtové opatření č. 2/2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021
 • změna č. 2 územního plánu obce
 • podpacht části p.p.č. 988/7 v k.ú. Dlouhý Újezd
 • prodej p.p.č. 1649/8, 1649/9, 1649/10 a 1649/11 v k.ú. Dlouhý Újezd
Datum vytvoření předlohy k tisku: 20:51:09 19.04.24
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2021&udz=735
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd