Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska (Aktuálně vyvěšeno) > Podrobnosti záznamu

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd č. 19/2021

Vyvěšeno: 21.09.21 (14:26) -- 29.09.21          

Místo konání: sál kulturního domu

Doba konání: středa 29.9.2021 od 18 hodin

Navržený program:

  • smlouva o dílo na projekt "Rekonstrukce otopné soustavy obchodu"
  • smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby "Protierozní a protipovodňové opatření KoPÚ Dlouhý Újezd"
  • dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu (Lučina-Studánka)
  • rozpočtové opatření č. 4/2021
  • rozpočtové opatření č. 5/2021
Datum vytvoření předlohy k tisku: 12:36:35 15.07.24
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?n=1&sn=2021&udz=749
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd