Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:13:16:05
Teplota [°C]:33.7
Vlhkost [%]:50.4
Tlak [hPa]:1007.4
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:13:15:47
Stav:100 %
Dnes je 15.07.2024
Jindřich

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 25.10.2021 (č. 20/2021)

Vyvěšeno: 25.11.21 (22:19) -- 11.12.21          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 25.10.2021 (č. 20kil/2021):

Usnesení č. 21/20/1 - ZO určuje pro veřejné zasedání dne 25.10.2021 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 21/20/2 - ZO schvaluje přidání dalších bodů do programu veřejného zasedání č. 20/2021.
Usnesení č. 21/20/3 - ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 20/2021.
Usnesení č. 21/20/4 - ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projekt "Rekonstrukce otopné soustavy v budově prodejny - Dlouhý Újezd" (část 1 - otopná soustava) s firmou THERMOLUFT KLATOVY s.r.o. (IČO: 29109990, sídlo:  Fr. Šumavského 867/III, 339 01 Klatovy) ve výši 315763.91 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. 21/20/5 - ZO  schvaluje Smlouvu o dílo na projekt "Rekonstrukce otopné soustavy v budově prodejny - Dlouhý Újezd"\ (část 2 - elektrická instalace pro plynový kotel) s firmou RAMECO s.r.o. (IČO: 06410880, sídlo:  Potácelova 2448/68, 636 00 Brno) ve výši 225979.75 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. 21/20/6 - ZO  pověřuje starostu podpisem smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova 2021 - Projekty obcí na projekt Rekonstrukce otopné soustavy v~budově prodejny - Dlouhý Újezd ve výši 250 tisíc Kč.
Usnesení č. 21/20/7 - ZO  schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem (IČ: 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha) ohledně projektu Rozšíření občanské vybavenosti Dlouhý Újezd - 2. část s celkovými výdaji projektu 712495 Kč, celkovou výší přiznané dotace 569996 Kč (dle žádosti) a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Usnesení č. 21/20/8 - ZO  schvaluje žádost a smlouvu o poskytnutí finančního daru na provoz Hospicu Sv. Jiří, o.p.s. (Písečná 677/3, 35002 Cheb,  provoz. Tachov, IČ: 22729909), schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 21/20/9 - ZO  neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro CENTRUM HÁJEK z.ú.(Křimická 756, 33027 Vejprnice, IČ: 22845798).
Usnesení č. 21/20/10 - ZO  schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce č. 21/045/0288 s Českou republikou - Ministerstvem financí (se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947) na pozemky p. č. 913/2 a 1361/1 v k.ú. Dlouhý Újezd a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 21/20/11 - ZO  schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, projekční kanceláří (IČ: 16698665, se sídlem Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary) na zpracování změny č. 2 Územního plánu Dlouhý Újezd ve zkráceném postupu za cenu 154 880 Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 5195x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:04 11.07.